விடா முயற்சி..... விஸ்வரூப வெற்றி..!

ஹைக்கூ - நிலவின் அச்சம்..!